UMS Agram nastupio na Kupu Zagreb 2021

28.08.2021., objavio Ana Polanšćak

U subotu 28.8.2021. u organizaciji ZMMS održan je 16. maketarski Kup Zagreb u Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi u Zagrebu. 

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Organizatori su nam omogućili dodijeliti nagradu Best of Show by UMS Agram. Nagrada je bila u obliku medalje i naše zbirke članaka iz minijaturizma i maketarstva Minijaturizam u doba Corone.

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Maketa broda Borodino, pobjednik Best of Show by UMS Agram, autora g. Rolanda Vlahovića.

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Predsjednik UMS "Agram", Marko Paunović, dodijeljuje nagradu Best of Show by UMS Agram gosp. Rolandu Vlahoviću za njegovu maketu broda Borodino.

Click for enlarged picture

Click for enlarged picture

Naši članovi, Goran Krunić i Marko Paunović, ukupno su osvojili 15 medalja, po 5 zlatnih, srebrnih i brončanih.